הסבר משפטי על הליכי הוצאה לפועל מול חברה בע"מ באתר פשיטת רגל נט...
הליכי הוצאה לפועל מול חברה בע"מ
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

הליכי הוצל"פ מול חברה בע"מ

Hebrew

המחוקק הישראלי יצר מספר דרכים לסילוק חובות לנושים, ברם האופן שבו הדבר יתבצע נקבע בין היתר על סמך מעמדו המשפטי של החייב. עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד הוא מאבני היסוד של דיני החברות.

כלל זה רואה בחברה אישיות נפרדת מבעלי המניות ונושאי המשרה שבה. חוק החברות תשנ"ט-1999 ופקודת החברות [נוסח משולב] תשמ"ג-1983 מאפשרים לקבוע האם אחריות בעלי המניות תוגבל ובמקרה זה, הם מחייבים לפרט בתקנון את אופן ההגבלה.

חברה בע"מ או חברה בעירבון מוגבל היא חברה שבה הוגבלה אחריות המייסדים ונושאי המשרה בה.

בהתאם לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת, כאשר האחריות מוגבלת, אין אפשרות לרדת לנכסיהם האישיים של נושאי המשרה ובעלי המניות בה.

יחד עם זאת, על מנת לשמור על חיי מסחר תקינים ולמנוע ניצול של עקרון זה, נוצר הכלי המשפטי של הרמת מסך ההתאגדות שמאפשר לבית המשפט להטיל בנסיבות מסוימות את חיובי החברה, על מייסדיה. 

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו 03-5759008

פתיחת תיק הוצאה לפועל נגד חברה בע"מ

החקיקה מאפשרת פתיחת תיק הוצאה לפועל נגד חברה בע"מ. יחד עם זאת, החיסרון העיקרי של אמצעי זה הוא שבשל האישיות המשפטית הנפרדת, לא יהיה ניתן להיפרע מנכסיי הבעלים.הליכי הוצאה לפועל מול חברה

אולם, על רקע קשיים אלו החלו במקרים מסוימים לבצע הרמת מסך גם במסגרת ההוצאה לפועל, כדי שיהיה ניתן לחייב נושאי משרה או בעלי מניות בחובות המוטלים על החברה.

יתרונה של הרמת מסך בהוצאה לפועל היא בעובדה, שלעומת הפרוצדורות האחרות, אין צורך בהליכים קודמים בבית המשפט. לא קיימת רשימה סגורה של מקרים בהם יחליט הרשם להרים את מסך ההתאגדות.

ברם, הוכחה לקיום קשר בין הצד השלישי לחברה תטה את הכף להרמתו, כאשר נדמה שהרציונאל להתאגדות המוגבלת הוא התחמקות מנושים ולא שיקול עסקי.

קיראו על: פירוק חברות

הליכי הוצאה לפועל לעומת פירוק

חלופה נוספת לזוכים להיפרע מהחייב היא פשיטת רגל. יחד עם זאת, בניגוד לדעה הרווחת, אין באפשרות התאגיד או נושיו לפנות בבקשה להכרזה על פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) תש"ם-1980 אלא עליו להיכנס להליכי פירוק.

פקודת החברות מכירה בשלוש אפשרויות לפירוק התאגיד: פירוק בהוראת בית משפט, פירוק בפיקוח בית המשפט או פירוק מרצון. בית המשפט בעל הסמכות העניינית בנושא זה הוא בית המשפט המחוזי שמקום עסקיה או משרדה הרשום של החברה נמצא בתחום שיפוטו.

פירוק יכול להתבצע לפי סעיף 257 לפקודת החברות מטעמי צדק ויושר, חדלות פירעון, היעדר או הפסקה של פעילות החברה או קבלת החלטה של הנושים או בעלי המניות לפרקה.

לאחר החלטת בית המשפט ימנה כונס הנכסים הרשמי לחברה מפרק קבוע, שבאחריותו למכור את נכסיה לצורך הגדלת קופת הפירוק ולבחון את תביעות החוב של הנושים נגדה.

מרגע קבלת צו הפירוק, אין אפשרות לנהל נגד החברה הליכים בהוצאה לפועל והתביעות עוברות לניהול המפרק.

הבחירה בין פנייה לפירוק החברה אל מול ניהול הליכי הוצאה לפועל היא תלוית נסיבות ורצוי לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תאגידים על מנת לבחון את מכלול השיקולים הרלבנטיים.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו 03-5759008