פשיטת רגל נט - מה עולה בגורלם של כספים שלא נדרשו בעת הליך פשיטת רגל?
כספים שלא נדרשו בהליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

כספים ללא דורש בהליכי פשיטת רגל

Hebrew

בתום הליך פשיטת רגל (או פירוק חברה) לאחר שבוצע כינוס נכסי החייב ומכירתם במכרז, מבוצעת חלוקת התמורה שנאספה בדרך זו בין הנושים השונים.

חלוקה זו נעשית עלפי החלק היחסי של החוב לכל נושה בסכום הכולל של החובות ובהתחשב בקדימויות שונות שמגדיר החוק לגבי נושים מסויימים. למשל קדימות לנושים שהם מוסדות מדינה, קדימות לחוב מזונות ועוד.

לעיתים קורה כי לאחר שבוצעה החלוקה הנ"ל לא נדרשים כל הכספים שחולקו. הסיבות לתופעה זו, של כספים שלא נדרשו בהליך פשיטת רגל, תופעה שמין הסתם מפתיעה במידה מסויימת, שונות.

לעיתים קורה כי נושים מסויימים כלל אינם מודעים די צורכם לקיום הליך פשיטת הרגל ולמעשה מבחינתם החוב אבוד ואינם מצפים לזכות לשום החזר, ולו חלקי, בגינו.

נושים אחרים מודעים להליך אך היות וזה אורך לעיתים זמן רב, אפילו מספר שנים במידה ומדובר בהליך מורכב, מוותרים עם הזמן על הציפייה לקבל חלק מן הכספים שיאספו.

יתכן כי נושים הבוחרים לרשום את החוב כחוב אבוד בספרי החשבונות כדי להימנע מתשלום מס עליהם כאילו מדובר בהכנסה אינם מודעים כי רישום כזה אינו מונע מהם את המשך ביצוע פעולות למטרת גביית החוב. לעיתים מדובר פשוט בטעויות אנוש, תסבוכות בירוקרטיות פנים ארגוניות ועוד.

באופן טבעי רוב הנושים שאינם דואגים לקבל את חלקם מן הכספים שנאספו למטרה זו בהליך פשיטת הרגל הם חברות עסקיות וגופים שונים (עמותות, איגודים וכו') ולא אנשים פרטיים.

יהיו הסיבות אשר יהיו קיים צורך לתת את הדעת על מה ייעשה עם אותם כספים. במאמר זה נבחן את אופן הטיפול בכספים שלא נדרשו בהליך פשיטת רגל, האם יש אפשרות לנושה לדרוש כספים כאלה גם לאחר שעבר פרק זמן ארוך מאז תום הליך פשיטת הרגל (או פירוק חברה) ועוד.

הוראות פקודת פשיטת רגל

המחוקק נתן דעתו על הצורך בטיפול בכספים שלא נדרשו בהליך פשיטת רגל (ובפירוק חברה). בפקודת פשיטת רגל מוגדר כי כספים אלה יופקדו בחשבון מיוחד אותו מנהל הכונס הרשמי.

הנאמן בפשיטת רגל יפקיד בחשבון זה כספים שלא נדרשו בתום שישה חודשים ממועד הגעה לפשרה או הסדר. כמו כן יופקדו מייד כספים שנותרו בידי הנאמן לאחר שנמסרו כל הכספים שנקבעו לכל הנושים.  
 
היקף התופעה


ההערכה היא כי כיום עומד הסכום שנצבר בחשבון הנ"ל בו נצברים כספים שלא נדרשו בהליך פשיטת רגל על כעשרה מיליון שקלים. מדובר בכספים שנקבעו לטובת כ- 5000 זכאים.

מכיוון שרוב הליכי פשיטת הרגל ופירוק חברות מתנהלים במחוז תל אביב האומדן הוא כי מעל ל70% מן הכספים מקורם בהליכים במחוז זה והיתרה ממחוזות באר שבע, חיפה וירושלים. 

עד מתי ניתן לפנות בדרישה לקבל כספים שלא נדרשו בהליך פשיטת רגל?

על פי החוק והפסיקה יכול נושה לפנות בכל עת בבקשה לכונס הרשמי לקבל כספים שלדעתו היה זכאי להם אך לא נדרשו על ידיו בעבר.

אם ימצא הכונס הרשמי שמדובר בדרישה מוצדקת (אין חשיבות לסיבה בגינה לא נדרשו הכספים בעבר אלה רק לזכאות עצמה) ישלם לנושה מן החשבון המנוהל על ידו. בפועל בקשות כאלה אינן מוגשות לעיתים רבות ורוב הכספים ממשיכים להיוותר בחשבון הנ"ל.

לאחרונה יזמו הכונס הרשמי והאפוטרופוס הכללי מבצע לאיתור זכאים לכספים שלא נדרשו בהליך פשיטת רגל. עוד נקבע כי כספים שעדיין נותרים בחשבון בו נצברים כספים אלה בתום שנה למבצע האיתור יועברו למחלקות גילוי במחוזות השונים שם ינקטו פעולות נוספות לגילוי וכך גם יועברו הכספים לניהולו של האפוטרופוס הכללי ויחולו עליהם כל הכללים הנהוגים לגבי כספים כאלה.

לקבלת סיוע בהליכי פשיטת רגל ליחצו: יעוץ משפטי מיידי

מה עולה בגורלם של כספים שלא נדרשו בהליכי פשיטת רגל?