סוגי ערבויות - מדריך משפטי והסברים באתר פשיטת רגל נט...
סוגי ערבויות - מדריך משפטי והסברים
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

סוגי ערבויות - היבטים משפטיים

Hebrew

ערבות מגלמת התחייבות כלכלית אשר לוקח על עצמו אדם לטובת הלווה, שהינו על פי רוב מכר קרוב או בן משפחה. מנגנון הערבות שכיח בקשת רחבה של פעולות כלכליות ועסקיות אשר מקיימים הבנקים, בהן לדוגמא מתן הלוואות או אשראי. 

מטרת הערבות הינה להבטיח את פירעון החוב במידה והלווה לא יוכל לעמוד בכך מסיבות אלה או אחרות. במקרה זה מתאפשר ביצוע גבייה ישירה של החוב מידי הערב אשר חתום על כתב הערבות, בהתאם לסוג הערבות שנחתמה ולהיקפה.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

סוגים עיקריים של ערבויות הנהוגות בישראל

קיימים מספר סוגים שכיחים של ערבויות עליהן יכול לחתום הערב. ההבדלים ביניהן נעוצים בהיות הערב\"סוגי ערב יחיד או מוגן או חלק מקבוצת ערבים ובמידת המחויבות שנוטל על עצמו הערב לחוב בחובות הלווה. בין סוגי הערבויות העיקריים:

ערבות לחוב מוגדר - נחתמת בגין חוב ספציפי. במידה ולא קיים חוב פרטני מומלץ שחתימת הערבות תיעשה לחשבון בנק מוגדר ולא לכלל חובות החייב.

ערבות כללית - מתייחסת לכלל החובות שחב הלווה והינה המסוכנת ביותר עבור הערב. היות ונטייתו הטבעית של החוב הינה לתפוח עשויה ערבות כזו להטיל על הערב חבות בסכומים משמעותיים, בהם לא יוכל החייב לעמוד, לחרוג מגבולות ההתחייבות המקורית בה התכוון הערב לשאת ולגרור אף אותו להתמוטטות כלכלית עד כדי פשיטת רגל.

ערבות מוגבלת בסכום - במידה והערב החותם אינו יחיד או מוגן חתימתו הינה עד גובה מסוים, סכום מוגדר וקבוע מראש. כתב ערבות זה מסדיר באופן מפורש את סכום הערבות שניתנה כהלוואה, גובה הריבית עליה, מנגנון הצמדה ועוד.

שינויים בכתב הערבות אינם ברי תוקף אלא בהסכמת הערב ובחתימתו. קיימים שני סוגים מקובלים של ערבות כזו:

ערבות לחוב מוגדר כאמור לעיל - סכומה קטן מדי חודש עד להתאפסותו כליל וביטול הערבות; ערבות מוגבלת בסכום לכלל חובות הלקוח כלפי הבנק  - מטיבה אינה הולכת וקטנה אלא מתווספת אליה ריבית בשיעור המקובל עבור גובה החוב במקור.

ערבות בלתי מוגבלת בסכום - הערב אינו יחיד או מוגן וחתימתו הינה עבור כלל חובות הלקוח בכל חשבונותיו בסניפים השונים ללא תקרה מגבילה. ערבות שכזו עשויה לסבך את הערב בחבות לסכומים גבוהים במיוחד, שלא התכוון להתחייב לגביהם במקור. זאת כיוון שברבות השנים רשאי החייב להגדיל את האשראי שהוא נוטל בהסכם עם הבנק אף ללא ידיעת הערב. מאידך, זוהי הערבות העדיפה על הנושה המבטיחה פירעון בכל מצב וללא תקרת סכום.

ערבות בלתי מוקצבת בזמן - התחייבות הערב הינה לשאת בכל חובות החייב ללא הגבלת זמן, עד למימוש הערבות. גם ערבות זו הינה מסוכנת לערב באשר במהלך השנים עד לפירעון עשוי סכום החוב לתפוח באופן ניכר.

ערבות מוקצבת בזמן - תקפה עד סיום  פרק הזמן שהוסכם מראש כל עוד במהלך תקופה זו לא מומשה. במידה ומומשה תוקף הערבות הינו עד מועד תשלום החוב ולאחר מכן תפקע.

סוגים נוספים של ערבויות הינם: ערבות צד ג\' השכיחה במרבית עסקאות האשראי; משכון דירה או כלי רכב; שטר בטחון; שטר חוב וערבות בנקאית אשר מהווה סוג הערבות הבטוח והעדיף מבחינת הנושה.

אנו ממליצים בחום להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום הפיננסים לפני חתימה על שטר ערבות מכל סוג שהוא, על מנת לחסוך מכם מצבים לא סימפטיים בעתיד.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
הגנה על ערב לחוב בהליכי הוצאה לפועל - פשיטת רגל נט - סקירה משפטית בנושא הגנה על ערב לחוב בהליכי הוצאה לפועל...