עבירות פליליות בהליך פשיטת רגל והעונשים הצפויים למי שביצע אותן. למידע וסיוע משפטי מיידי, לחץ כאן...
עבירות פליליות בהליך פשיטת רגל - חייג: 03-5759008
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

עבירות עם אופי פלילי בהליך פשיטת רגל

Hebrew
  

אחריות פלילית אליה חשופים נושים וחייבים בהליך פשיטת רגל

במסגרת הליך פשיטת רגל חשופים בעיקר החייב אך גם הנושה לעבירות פליליות שונות שהעונש על חלקן הגדול הוא תקופות מאסר (הארוכה מביניהן עד ארבע שנות מאסר).

בפקודת פשיטת הרגל מפורטות עבירות שפושט הרגל עשוי לעבור כאשר מהן כאלה המתרחשות עוד לפני ההכרזה על פשיטת רגל, כאלה המתרחשות במהלך ההליך ואף כאלה שמחוץ להליך.

לגבי הנושים מוגדרות שתי עבירות פליליות שבגינם יהיה צפוי לעונש של מאסר. כמו כן מוגדרות שמונה עבירות נוספות העשויות להתבצע על ידי אדם כלשהו, בין אם הוא צד בהליכים או לא.

עבירות שאותן עשוי החייב לעבור לפני תחילת ההליך:

 • העלמת נכסים/חובות.
 • הברחת נכסים.
 • העלמת מסמכים/פגיעה במסמכים/מרמה במסמכים.
 • הצגת הפסדים מדומים.
 • השגת נכס באשראי במצג שווא ובלא תשלום.
 • השגת נכס באשראי בטענת שווא.
 • הסבר בלתי סביר כיצד נגרם הפסד ניכר בנכסים.
 • הגדלה ניכרת של חדלות פירעון על ידי הימורים או השקעות נמהרות ומסוכנות שאין להם קשר לעסקו או מסחרו של החייב.
 • אי ניהול פנקסי חשבון כיאות לגבי מי שעוסק בעסק או במסחר.

מועד בדיקת העבירות הללו הוא כ-12 חודשים (ובעבירות 8 ו 9 לעיל כשנתיים) לפני ההכרזה על פלוני כפושט רגל. עבירות 1 עד 7 הנ"ל יבדקו עד לתקופה של כ - 12 חודשים לפני ההכרזה על החייב כפושט רגל ובעבירות 8 ו - 9 עד כשנתיים.

עבירות אותן עשוי החייב לבצע לאחר הכרזה על פשיטת רגל

 • אי ציות לצו האוכף על חייב פשרה או הסדר עם נושיו לפי סעיף 36 לפקודה.
 • מסירה של מידע חלקי או כוזב לכונס הנכסים הרשמי.
 • אי מסירה או גילוי על מסמכים / נכסים שברשותו של החייב במהלך חקירת היכולת.
 • שימוש במצג שווא או במרמה בכדי לשכנע נושה להגיע להסדר.

דוגמא לעבירות אותן עשוי החייב לעבור מחוץ להליך ועבירות נוספות

 • דוגמא לעבירה פלילית שמקורה מחוץ להליך פשיטת הרגל היא קבלת אשראי לצורך קניית נכס ללא שהחייב מגלה גילוי נאות לנותן האשראי כי הוא פושט רגל.
 • אדם המתחזה לנושה של החייב לצורך קבלת מידע על חקירות ואסיפות, דינו חודש מאסר.
 • אדם המתחזה לנושה פיקטיבי לצורך הגשת בקשה נגד החייב או תביעת חוב כוזבת דינו מאסר שנה.

תקופות המאסר המוגדרות בסעיפי העבירות המפורטות לעיל עשויות לנוע בין חודש אחד דרך שנה, שלוש שנים ועד ארבע שנים כעונש החמור ביותר. לגבי העבירות שלא נקבע עבורן עונש מגדירה הפקודה עונש של חצי שנת מאסר.

הוראות מנהליות מיוחדות, התיישנות וטענות הגנה של החייב

תקופות ההתיישנות על עבירות פליליות לפי פקודת פשיטת רגל הינה שלוש שנים לאחר שנעברה העבירה. אין אפשרות לחייב להציג טענות פרעתי או פירעון החובות עצמן כהגנה כנגד עבירות פליליות שנעברו. ההגנה היחידה שיכולה להיות לחייב היא שאי הגילוי הנאות או המידע החסר או השגוי שהציג אינם נובעים מתוך כוונה לרמות או להעלים.

בעבירות פליליות אחרות הפרקליטות היא היוזמת את ההליך ואילו כאן הנושים או הכונס הרשמי הם היוזמים. סמכות השיפוט תהיה לבית המשפט המחוזי גם בעבירות הקלות שהעונש בגינם הוא חודש מאסר בלבד.

התנאים בהם יצווה בית המשפט להעמיד לדין על עבירות הנ"ל חמורים יותר מאשר לגבי עבירות פליליות אחרות. כל זאת בנוסף לתקופת ההתיישנות של שלוש שנים השונה מהוראות סדר הדין הפלילי.

כפי שעולה ממאמר זה לאדם העומד בפני פשיטת רגל עלול ליפול בהתנהלות לא נכונה בנוסף לקושי הכלכלי שהוא נתון בו ולבצע עבירות פליליות שעונש מאסר בצידן. כדי למנוע סכנה זו מומלץ להיעזר בשירותיהם של עורכי דין הבקיאים בתחום ולפעול על פי הנחיותיהם.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי

עבירות פליליות בהליך פשיטת רגל והעונשים הצפויים למי שביצע אותן. למידע וסיוע משפטי מיידי, לחץ כאן...