בעת הליכי פשיטת רגל צריך פושט הרג לנהוג בשקיפות ובהגינות כלפי הנושים. במקרים לא מעטים, מסתבכים פושטי רגל בעבירות פליליות - על מה ולמה?
פשיטת רגל ואישום במעשים פליליים
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

פשיטת רגל ואישום במעשים פליליים

Hebrew
  

פשיטת רגל, היא מצב משפטי הנועד להתגבר על אי יכולתו של חייב לפרוע את חובותיו במלואם.

הדרך לשמיטת החובות עוברת דרך מסירת כל הזכויות הכספיות של החייב לכונס נכסים שתפקידו לפרוע באופן מרבי את החוב לנושים השונים.

המחילה על החובות היא אינטרס חברתי, שכן אין טעם בלהמשיך ולרדוף אדם משך כל חייו רק בשל העובדה שכשל בעסקיו. עם זאת, הענקת פטור גורף מחובות לכל המבקש, עלולה להביא לפגיעה בנושים.

בכדי לקבוע איזון ראוי בין העקרונות הללו, נקבעו במסגרת פקודת פשיטת הרגל הסדרים שמונעים את ניצול ההליך לרעה על ידי החייבים או הנושים.

ישנם אף מקרים שהתנהגותם של החייב ו/או הנושה במהלך הליכי פשיטת רגל (ועוד לפני כן) עלולה להגיע לכדי עבירה פלילית שהסנקציה עליה היא מאסר בפועל.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בענייני פשיטת רגל חייגו: 03-5759008

אילו מעשים של חייב עלולים להביאו בפני אישום פלילי?

פרק ח' לפקודת פשיטת הרגל, מונה את המקרים בהם מעשים של חייב עלולים להקים עליו סנקציה פלילית לדוגמא:

מקרה נפוץ הוא שאדם על סף פשיטת רגל מנסה למלט את עצמו לחו"ל.

דה עקא, שניסיון כאמור הוא עבירה פלילית שעונשה עד 3 שנות מאסר לאור סעיף 222 לפקודת פשיטת הרגל (להלן הפקודה).

מעבר לכך סעיף 216 לפקודה אוסר על חייב להבריח את נכסיו מפני נושיו, חייב שעשה כאמור אף 12 חודשים לפני מתן צו הכינוס – עלול למצוא עצמו במאסר של עד ארבע שנים.

אלו כמובן אינם האיסורים הפלילים היחידים המוטלים על החייב בין היתר נאסר על חייב לקבל אשראי ללא גילוי נאות לנותן האשראי על היותו פושט רגל(או על היותו על סף פשיטת רגל) וכן אסור לו לבצע השקעות מסוכנות בכלל ולהמר בפרט.

עבירה פלילית נוספת שאנו עדים להשלכות שלה בימים אלו היא סירוב של החייב למסור את נכסיו או מסמכים המעידים עליהם לכונס הנכסים – כך לדוגמא התרחש בתיק פשיטת רגל 3000/08 הלא הוא התיק של מר אלי רייפמן.

האם קיימים מעשים שעלולים להביא למאסרו של נושה?

גם על נושים מוטלת חובה לפעול בהגינות, ובמקום בו הם הפרו חובה זו באופן בוטה הם עלולים לספוג סנקציה פלילית בדמות מאסר לדוגמא:

סעיף 223 לפקודת פשיטת הרגל קובע סנקציה של עד שנת מאסר על נושה שהעלה במתכוון במהלך פשיטת הרגל טענת כזב כנגד החייב.

סנקציה דומה יכולה להיות מוטלת על נושה שמסר מידע חלקי ו/או מטעה לכונס הנכסים.

בנוסף, התחזות לנושה של החייב גם היא עבירה פלילית שעלולה להביא למאסר.

כיצד ניתן להתגונן בפני העבירות הללו?

סעיף 217 לפקודת פשיטת הרגל קרוי גם סעיף ההגנה, שכן הוא מאפשר הגנה מפני דין פלילי לחייב שלא הייתה לו כוונה לרמות ו/או להבריח נכסיו.

הסיבה לסעיף זה היא שהשימוש בסנקציה פלילית הוא חמור, ואין אנו כחברה מעוניינים לשלול חירותו של אדם שפעל ללא כוונות זדון בעבירות פשיטת רגל.

לקבלת סיוע מיידי פנו אל: עורך דין פלילי

יעוץ משפטי - מדוע זה כל כך חשוב לך?

כלל יסודי בשיטת משפטנו הוא שאי ידיעת הדין איננה פוטרת מאחראיות פלילית. ראינו במאמר זה, כי פשיטת רגל הוא הליך שעלול בנסיבות מסוימות אף להסתיים במאסר ממושך. בכדי למנוע תסבוכת פלילית באופן וודאי יש להתייעץ עם עו"ד מתחום פשיטת הרגל ולפעול לאור הנחיותיו.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בענייני פשיטת רגל חייגו: 03-5759008