פשיטת רגל.נט - על השלכות תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל על הליכי פשיטת רגל, באלה נסיבות יופנה חייב מהליכי הוצאה לפועל לפשיטת רגל ומה הרציונאלים העומדים בבסיס הסעיף החדש שהתקבל במסגרת הרפורמה?
הרפורמה בהוצאה לפועל - כיצד משפיעה על הליכי פשיטת רגל?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

הרפורמה בהוצאה לפועל והליכי פשיטת רגל

Hebrew

מערכת ההוצאה לפועל הינה מנגנון שמטרתו לאפשר לבעל דין לממש את הזכויות החוקיות שהוקנו לו בהתאם לשטרי משכון, משכנתא, שטרות או פסק דין.

אולם, לא תמיד החייב מסוגל לפרוע את חובותיו. לכן, פרט למערכת הוצאה לפועל קיימת אפשרות לפנות להליך פשיטת רגל אשר מיועד לכינוס וחלוקה שווה של נכסי החייב שנקלע לסטאטוס חדלות פירעון ומאפשר לו לפתוח דף נקי מחובות העבר, לאחר קבלת הפטר בסיום ההליך.

בעבר נעדרה מדיניות אחידה בעניין חייבים שלא יכלו לעמוד בצווי התשלומים שנקבעו להם, ובתי המשפט נהגו להפנותם להליכי פשיטת רגל.

בסעיף 77(א) שהתקבל במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967 נקבע, כלשון החוק: "נוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר שבירר את יכולתו של החייב לקיים את פסק הדין במהלך חקירת יכולת, בירור או הבאה, כי אין תועלת בניהול הליכי הוצאה לפועל נגד החייב וסבר כי בנסיבות העניין יהיה בפנייה להליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת, ימסור לחייב ולזוכה מידע בדבר האפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל..."

לקבלת סיוע משפטי מעורך דין פשיטת רגל חייג חינם: 03-5759008

מהם השיקולים עליהם מתבסס הסעיף החדש?

אחת המטרות שעמדה בבסיס הרפורמה במערכת ההוצאה לפועל היתה שיפור יעילות הליכי הגבייה.

לאור ההבדלים הקיימים בין שתי הפרוצדורות, בנסיבות מסוימות הכרזה על פשיטת רגל עשויה להיות יעילה יותר לצורך גביית חובות.

בדומה, חובת היידוע מקיימת גם את התכלית השניה של חוק ההוצאה לפועל - שמירה על כבודם של החייבים. האמצעים הננקטים לגביית החוב בהליכי הוצאה לפועל עלולים ליצור תחושת רדיפה אצל החייב ובני משפחתו ופגיעה בערך העצמי שלהם, במיוחד כאשר הם חסרי תועלת, דבר העולה כדי פגיעה בשמה הטוב של המשפחה.

לעומת זאת, במסגרת הליכי פשיטת רגל השימוש בסמכויות אלה הוא נדיר יחסית. על החייב מוטלות אמנם מגבלות משמעותיות, אך הוא אינו חשוף באותה מידה לחלק מהאמצעים והסנקציות הננקטים תדיר בהוצאה לפועל.

השלכות הפניה להליכי פשיטת רגל

בקשה לבית המשפט להכרזה על חייב כפושט רגל יכולה להיות מוגשת על ידי החייב או על ידי הנושים. הרפורמה החדשה בהוצאה לפועל - כיצד משפיעה על הליכי פשיטת רגל

מנקודת ראותו של החייב, לפניה להליך פשיטת רגל ישנן כמה השלכות משמעותיות: ראשית, עם הגשת הבקשה יופסקו כל הצעדים שננקטו במטרה להפעיל עליו לחץ לתשלום החובות. לאחר מכן, עם קבלת צו ההפטר יוכל החייב לשקם את מצבו הכלכלי שכן נפטר מחובותיו הקודמים.
זאת, בניגוד להליכי הוצאה לפועל אשר עשויים להימשך עד אין קץ ואף ללא תוצאות ממשיות עבור החייב או הזוכה.

חשיבות קבלת סיוע משפטי בפניה להליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל

התמודדות עם החזר או גביית חובות אינה פשוטה עבור החייב והזוכה כאחד.

בנסיבות מסוימות, פניה להליכי פשיטת רגל מציעה יתרונות של ממש לזוכה או החייב, אולם במקרים אחרים היא עלולה להזיק ולעכב את החזר החובות.

מסיבות אלה כדאי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין פשיטת רגל או עורך דין הוצאה לפועל, כדי לגבש את דרך הפעולה המתאימה בנסיבות המקרה.

  לקבלת סיוע משפטי מעורך דין פשיטת רגל חייג חינם: 03-5759008

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
הפטר תוך 5 שנים בהליך פשיטת רגל! - כונס הנכסים הראשי של מדינת ישראל החליט לקצר את הליכי פשיטת הרגל ובעתיד הקרוב ניתן יהיה להגיע להפטר תוך 5 שנים!