גביית חוב מזונות בהליך פשיטת רגל - הכירו את התיקון לחוק משנת 2014 באתר פשיטת רגל נט...
גביית חוב מזונות בהליך פשיטת רגל - תיקון לחוק בשנת 2014
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

גביית מזונות בהליך פשיטת רגל - התיקון לחוק

Hebrew
תאריך: 06/04/2014 16:22   

המצב המשפטי בענייני חובות מזונות והליכי פשיטת רגל ערב תיקון החוק קבע כי חובות בגין דמי מזונות שונים מחובות לנושים אחרים של החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל.

חובות שנוצרו עד למועד צו הכינוס, הינם חובות בדין קדימה, ומדובר בחובות ברי תביעה בהליכי פשיטת רגל. על הנושה להגיש תביעת חוב בגין חובות אלה לכונס הנכסים הרשמי ולמנהל המיוחד.

חייג/י חינם לשיחה עם עורך דין: 1800-800-891

בנוסף, לחייב התחייבות כספית המתחדשת מידי חודש להמשיך ולשלם את סכום דמי המזונות הפסוק.

כאשר החייב במזונות מצוי בהליכי פשיטת רגל על הזוכה / הנושה להגיש בקשה "לקציבת מזונות" בהתאם לסעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל.

מטרת תיקון החוב להקדים את מועד קציבת המזונות ממועד ההכרזה על החייב כפושט רגל למועד צו הכינוס, קיצור של כשנה בקציבת המזונות.

להלן התיקון בפקודת פשיטת הרגל:

הקצבה לזכאי למזונות [55א] [תשל"ו] (תיקון מס' 8) תשע"ד-2014

128. (א)  ניתן צו כינוס, רשאי בית המשפט, לפי בקשתו של אדם שמגיעים לו מחייב על פי פסק דין מזונות שזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, להקציב לאותו אדם מזמן לזמן מתוך נכסי החייב או מתוך הכנסותיו סכומי כסף שימצא לנכון.

התיקון מקנה עדיפות נוספת לתשלומי המזונות, וזאת על מנת שלא לעכב כספים הנחוצים במיידי לשם גידול קטינים, ילדי החייב.

יצוין כי התיקון מעגן נוהל הקיים כבר זמן רב אצל משרדי כונס הנכסים הרשמי לקצוב את דמי המזונות ממועד צו הכינוס ולא להמתין עד להכרזת החייב.

עיכוב הליכי גבייה בחובות מזונות

כאשר לחייב ניתן צו כינוס, מוקפאים כנגדו כל ההליכים המשפטיים, לרבות תיק ההוצאה לפועל מסוג מזונות.

על כן, ישנה חשיבות מכרעת לתיקון המונע מצב בו חייבים חוסים תחת צו הכינוס מחד גיסא, ומאידך גיסא, ישנו שיהוי בקציבת המזונות עד להכרזה.

כפי שצוין לעיל, בפרקטיקה, בתי המשפט קוצבים מזונות לאחר צו הכינוס אך עתה הנושא הוגדר מפורשות בפקודת פשיטת הרגל.

ככל וחייבים לא יעמדו בתשלום המזונות השוטפים כפי שנפסקו בבית המשפט הדן בפש"ר, ניתן יהיה לעתור לביטול ההליך ולביטול צו הכינוס.

הפטר ומזונות

כידוע לפי ס' 69 לפקודה ההפטר חל על כל חוב בר תביעה (כלומר, חוב אזרחי אשר נוצר עד למועד הטלת צו הכינוס בעניינו של החייב) למעט לגבי חוב מזונות, וזאת למעט מקרים נדירים בהם מצא בית המשפט לנכון להפעיל את שיקול דעתו וסמכותו להפטיר גם חוב מזונות - ראו פס"ד יוסף קצקה רע"א 7940/13.

קיימים מספר מבחנים בהפעלת שיקול הדעת מצד בית המשפט: האם חוב המזונות נוצר בתום לב ו/או האם הייתה מניעה אמיתית מצד החייב מלשלם את דמי המזונות במועדם המקורי, מה הזיקה של החוב לנזקקים ו/או האם חלף זמן רב אשר השווה הלכה למעשה חוב זה לחוב רגיל.

קיראו בהרחבה לגבי: הפטר וסיום הליכי פש"ר

חובות מזונות שנצברו לאחר צו הכינוס

אין חולק כי חובות אלה אינם ברי תביעה בהליך פשיטת רגל, ואולם יתרון גדול לחייב המצוי בהליכי פשיטת: כל עוד החייב משלם את דמי המזונות לפי הנחיית בית המשפט המחוזי הדן בהליכי פשיטת הרגל לא ינקטו כנגדו הליכי אכיפה וגבייה ולמעשה רק בסגירת תיק פשיטת הרגל, ניתן יהיה לגבות חובות אלה מהחייב דרך לשכת ההוצאה לפועל.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי בענייני פשיטת רגל!

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור